UPSAV

Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ

Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ
Autor:Pekník, Miroslav (ed.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2008
Počet strán:416

Martin Rázus je v širšej verejnosti známy predovšetkým ako spisovateľ - autor knih pre mládež Maroško a Maroško študuje. Len odborníci poznajú mimoriadny rozsah a vysokú kvalitu jeho literárneho diela. Niektorí si možno spomenú, že Rázus bol aj evanjelickým kňazom. Pre verejnosť je však takmer neznáme jeho pásobenie v politickom živote. Preto sa organizátori cyklického podujatia Dni Milana Hodžu v rámci konferencie Osobnosti slovenskej politiky v Martine rozhodli "vrátiť" Martina Rázusa do histórie slovenskej politiky, z ktorej bol v minulosti viac-menej vynechávaný.

Rázus ako politik a predseda Slovenskej národnej strany nebol z hľadiska politických ziskov veľmi úspešný. Jeho všenárodné nadstranícke politické myslenie a chápanie politiky ako "veci cti a charakteru", odlišné od súdobých politikov, ho však stavajú v slovenskej politike na osobitné
miesto.

Rázusov životný príbeh nám ukazuje, že aj v politike  možno razantne a ohnivo presadzovať i obhajovať svoje názory a zachovať si pritom ľudský, etický rozmer a stať  sa tak vzorom politika - džentlmena aj pre ďalšie generácie.