UPSAV

Politická filozofia v konfrontácii s politickou programatorikou a politickou praxou

Vybraný koncept politickej filozofie alebo vybraná osobnosť politickej filozofie a vzájomný vzťah s aplikačnou sférou politickej programatoriky, resp. reflexia v reálnom politickom živote.

Meno školiteľa: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Kontakt: lysy@fedu.uniba.sk