UPSAV

Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky

Jednotlivé objekty zamerania sociálneho myslela a ich reflexia (sociálno-ekonomické problémy, triedny boj, sociálny útlak, inštitúcie, etc.), kapitalizmus a jeho marxistická analýza, otázka sociálnej revolúcie, konkrétne osobnosti sociálneho a politického myslenia a ich prínos (v prípadnej komparácii).

Meno školiteľa: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Kontakt: peter.dinus@savba.sk