UPSAV

Ideológia a propaganda po roku 1989

Hlavné smery a metódy ideologického pôsobenia a ovplyvňovanie vedomia obyvateľstva po roku 1989 (médiá, inštitúcie, cirkvi a náboženské spoločnosti, politické strany etc.), politická propaganda, jej formy a miesto v súčasnom spoločensko-politickom systéme.

Meno školiteľa: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Kontakt: peter.dinus@savba.sk