UPV SAV

Politické vedy 4/1999


smallpv0499Obsah 4/1999


ŠTÚDIE

Ján Koper: Moderný politický systém     s. 5

Júlia Ondrová: Postavenie a právomoc Ústavného súdu SR   s. 75

Juraj Marušiak: Udalosti v roku 1960 ako demonštrácia sily komunistického režimu   s. 90

Oskar Krejčí: Geopolitické východiská slovenskej štátnosti   s. 147

Jan Klíma: Dekolonizácia portugalského priestoru   s. 168

Roman Lakoštík: Vytváranie nového typu postmodernistickej spoločnosti vo svete a na Slovensku   s. 194

DISKUSIA

Andrej Školkay: Politológia v strednej a o strednej Európe     s. 231

RECENZIE

Jana Lasicová: Máte strach z globalizácie?     s. 251

Peter Lieskovský: Monografia ako učebnica   s. 258

INFORMÁCIE

Pavel Vyletel: Európanstvo a národná identita     s. 270
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom