UPV SAV

Prezentácia publikácií ÚPV SAV


Ústav politických vied SAV v spolupráci s VEDA, vydavateľstvom SAV zorganizovali 13. februára 2008 prezentáciu niekoľkých publikácií ÚPV SAV.

prez-publ_01.jpgHlavná pozornosť sa venovala monografii Daniela Šmihulu „Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch“. Knihu a autora prezentoval JUDr. Eduard Barányi, DrSc. z Ústavu štátu a práva SAV.

Riaditeľ ÚPV SAV PhDr. Miroslav Pekník, CSc. informoval prítomných o vydaní zborníka „Milan Hodža štátnik a politik“ v anglickom jazyku „Milan Hodža Statesman and Politician“. Publikáciu prezentovali v Sučanoch pri príležitosti pripomenutia si deň narodenia Milana Hodžu.

Ďalší prezentovaný zborník editovali Zuzana Poláčková a Juraj Marušiak „Európske výzvy pre Slovensko“. Podujatie moderoval Emil Borčin z VEDA, vydavateľstvo SAV.
 prez-publ_02.jpg  prez-publ_03.jpg
 prez-publ_04.jpg  prez-publ_05.jpg
 prez-publ_06.jpg  prez-publ_07.jpg
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom