UPV SAV

Prezentácia - Veda médiá a politika


veda-media-polit_01.jpgVEDA, vydavatežstvo SAV a Európsky sociálny fond zorganizovali dňa 17. apríla 2008 prezentáciu zborníka „Veda, médiá a politika“ v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave. Zborník statí vznikol na podklade vedeckej konferencie „Globalizácia, veda, vzdelávanie, médiá, politika.

Na organizovaní konferencie a príprave zborníka sa významnou mierou podiežal Ústav politických vied SAV a Katedra žurnalistiky FF UKF Nitra v rámci projektu VEGA MŠ SR – SAV „Slovenská politická kultúra po roku 1989“.


veda-media-polit_02.jpg veda-media-polit_03.jpg
 
Copyright Notice: Š 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom