Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska.


Autor:Hronský, Marián; Pekník, Miroslav
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2008
Počet strán:384


Anotácia: