UPV SAV

Marxova filozofia dejín po roku 1989


ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VÁS POZÝVA
NA VEDECKÚ KONFERENCIU


MARXOVA FILOZOFIA DEJÍN A PROBLEMATIKA POLITICKÝCH I ĎALŠÍCH SPOLOČENSKÝCH ZMIEN PO ROKU 1989

Miesto: Malé kongresové centrum, VEDA, vydavateľstvo SAV, Štefánikova 3, Bratislava
Dátum: 4. jún 2009

Program konferencie
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom