UPV SAV

Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky


ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA V MARTINE

VÁS POZÝVAJÚ
NA VEDECKÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤU


FERDINAND JURIGA A ĽUDOVÝ SMER SLOVENSKEJ POLITIKY

Miesto: Slovenská národná knižnica, Martin
Konferenčná sála Slovenskej národnej knižnice

Dátum: 25. – 26. júna 2009

Program konferencie
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom