Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti)


Autor:Blaha, Ľuboš
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2009
Počet strán:528


Anotácia: