Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky


Autor:Pekník, Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2009
Počet strán:448


Anotácia: