UPV SAV

Slovenské národné povstanie 1944 - súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny


Autor:Pekník, Miroslav (ed.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2009
Počet strán:456


Anotácia:

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom