UPV SAV

Studia Politica Slovaca - 1/2010


sps_02_2009.jpg OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  Štefančík, Radoslav: Prenikanie témy migrácie do politiky straníckych subjektov v Českej republike a na Slovensku
 23  Blaha, Ľuboš: Quo Vadis, sociálna demokracia?
 47  O´Mullane, Monica: Institutional Influences on the Use of Evidence in Public Policy: The Case of Policy Formulation in Ireland
 61  Michejeva, Iryna: Novopohanské aspekty politicko-ideologického projektu národného boľševizmu
 71  Sorby, Karol, ml.: Káhirská konferencia 1921. Kladenie základov britskej politiky na Blízkom východe po prvej svetovej vojne
   PERSONÁLIE
 87  Pekník, Miroslav: T. G. Masaryk a slovenská politika pred vznikom Česko-Slovenska
   RECENZNÝ ČLÁNOK
 101  Dinuš, Peter: Svet kapitalizmu a Milan Valach
   INFORMÁCIE
 125
 Macháček, Ladislav - Štefančík Radoslav - Ružarovský, Jozef - Mihálik, Jaroslav: Katedra politológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Studia Politica Slovaca Volume 3, 2010, No. 1
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom