Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista


Autor:Pekník, Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2010
Počet strán:680


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1168-4