UPV SAV

Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista


Autor:Pekník, Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavatežstvo:VEDA, vydavatežstvo SAV
Rok vydania:2010
Počet strán:680


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1168-4

 
Copyright Notice: Š 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom