Za zrkadlom politiky


Autor:Marušiak, Juraj a koletkív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2010
Počet strán:305


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1137-0