UPV SAV

Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista


Ústav politických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská národná knižnica v Martine

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista

Martin, 24. – 25. júna 2010
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála


PROGRAM KONFERENCIE
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom