Spor o Marxa


Autor:Dinuš, Peter a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2011
Počet strán:208


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1229-2