UPV SAV

Spor o Marxa


Autor:Dinuš, Peter a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavatežstvo:VEDA, vydavatežstvo SAV
Rok vydania:2011
Počet strán:208


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1229-2

 
Copyright Notice: Š 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom