UPV SAV

Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník


Ústav politických vied SAV
Historický ústav SAV
Slovenská národná knižnica

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník

Martin, 28. – 29. júna 2012
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála

PROGRAM KONFERENCIE
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom