Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník


Autor:Pekník, Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavatežstvo:VEDA, vydavatežstvo SAV
Rok vydania:2012
Počet strán:826


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1210-0