UPV SAV

Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník


Autor:Pekník, Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavatežstvo:VEDA, vydavatežstvo SAV
Rok vydania:2012
Počet strán:826


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1210-0

 
Copyright Notice: Š 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom