UPV SAV

Európsky sociálny model: čo ďalej?


Ústav politických vied SAV
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre
a
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Vás pozývajú na

medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku

Európsky sociálny model: čo ďalej?


Konferencia sa uskutoční v dňoch 8.-9. októbra 2013
v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave.

PROGRAM KONFERENCIE
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom