Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors


Autor:MARUŠIAK, Juraj – POLÁČKOVÁ, Zuzana ET AL.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences – Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences
Rok vydania:2013
Počet strán:240


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1305-3