Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi


Autor:DINUŠ, Peter – ŠABÍKOVÁ, Kristína (eds.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2013
Počet strán:104


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1315-2