Za oponou slovensko-rakúskych vzahov v 20. storočí


Autor:POLÁČKOVÁ, Zuzana
Miesto vydania:Bratislava
Vydavatežstvo:VEDA, vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2013
Počet strán:192


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1298-8