UPV SAV

Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“?


Autor:MARUŠIAK, Juraj et al.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences – Institute of Political Science, Slovak Academy opf Sciences
Rok vydania:2013
Počet strán:204


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1319-0

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom