UPV SAV

www.upv.sav.sk
Informačný list vo formáte .pdf

Plagat_Vyzvy_a_trendy.png


Informačný list vo formáte .pdf
 

Organizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV


Riaditeľ/Director:

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

 

Zástupca riaditeľa/Deputy director:

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom