UPV SAV

Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska


Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave
a
Ústav politických vied SAV

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

SAMUEL ZOCH VO VEREJNOM, POLITICKOM A CIRKEVNOM ŽIVOTE SLOVENSKA


Bratislava, 24. apríla 2014
Kongresové centrum VEDA SAV, Štefánikova ul. 3

PROGRAM KONFERENCIE
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom