UPV SAV

Minority Policies in Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective


Minority Policies in Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective


Organizer: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences
(Ústav politických vied SAV, ÚPV SAV)

Venue: Zasadačka pavilónu spoločenskovedných ústavov SAV, Bratislava,
Dúbravská cesta 9 (ground floor)
Bratislava, 16 September 2014

CONFERENCE PROGRAM

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom