UPV SAV

Ing. Jana HUDECOVÁ


Telefón:+421 2 54789724  E-mail:hudecova.jana@savba.sk

Životopis:

Výberová publikačná činnosť:


Obsadzovanie Slovenska - dlhá cesta k Trianonu. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 3, s. 13.

Milan Rastislav Štefánik - vedec, diplomat, vojak. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 4, s. 12-13.

Karpatskí Nemci v premenách času. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 11, s. 10-11.

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom