Revolúcia alebo transformácia?


Autor:DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav – HRUBEC, Marek a kol.
Miesto vydania:Bratislava – Praha
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
Rok vydania:2014
Počet strán:288


Anotácia:

ISBN 978-80-224-1371-8 (VEDA)
ISBN 978-80-7007-413-8 (FILOSOFIA)