Česko-slovenská historická ročenka 2013


Autor:GONĚC Vladimír (editor)
Miesto vydania:Skalica - Bratislava
Vydavateľstvo:Stredoeurópska vysoká škola v Skalici – VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2014
Počet strán:312


Anotácia:
ISBN 978-80-89391-35-6
ISBN 978-80-224-1390-9