Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť


Autor:LALUHA Ivan a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Ústav politických vied SAV – VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2014
Počet strán:224


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1414-2