Európsky sociálny model – čo ďalej?


Autor:BLAHA Ľuboš (editor)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2014
Počet strán:480


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1396-1