Mgr. Ladislav GALO


Telefón:+421 2 547 897 26  E-mail:ladislav.galo@gmail.com

Životopis:
Narodený 1990

2009 – 2012 bakalárske štúdium Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2012 – 2014 magisterské štúdium Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2012 – Bc.
2014 – Mgr.
2014 – interný doktorand v Ústave politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

Nógrádi, Gy.: Szerencsénk volt, túléltük...: Világpolitika 1945-től napjainkig. Budapešt: Kossuth Kiadó, 2017. 288 s. ISBN 978-963-09-8711-0. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 1, s. 89-94. ISSN 1337-8163

Štart novej čínskej banky. In http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/380625-start-novej-cinskej-banky

Vzájomné vzťahy a spolupráca krajín BRICS. In Zborník abstraktov Kam kráčaš, demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 21. (abstrakt príspevku na domácej konferencii)

ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Přelom: Od velké recese k velké transformaci. Bratislava: Inaque.sk, 2014, 277 s., ISBN 978-80-89737-06-2. In: Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 2, s. 95-101. ISSN 1337-8163 (recenzia)

The decline of the USA - why America will not be able to protect its position as global hegemon, Contemporary European Studies (An International Journal for the Study of Contemporary European Politics and Society),  Palacký University, Olomouc, 2013

Čína – vyzývateľ Spojených štátov. In:  http://www.noveslovo.sk/c/Cina_vyzyvatel_Spojenych_statov

BRICS – možná alternatíva pre Grécko, Slovo. In: http://www.noveslovo.sk/c/BRICS_mozna_alternativa_pre_Grecko