PhDr. Ferdinand VRÁBEL


Telefón:+421 2 54789724  E-mail:fvrabel@seznam.cz

Životopis:
Narodený 1948

1967 – 1972 Filozofická fakulta Karlova univerzita, Praha
1983 –  PhDr.
Do roku 2014:
Pedagogická knižnica Bratislava,
Západoslovenský KNV,
Ministerstvo vnútra SR,
Tlačová agentúra SR.
Od 2014 – po súčasnosť pracovník Ústavu politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

Vojna a politika: politické súvislosti bitky pri Zborove (2. júla 1917). In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 2, s.48-66. ISSN 1337-8163
Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920 : výstava Nadácie M.R. Štefánika. Výstavu autorsky pripravili: Bohumila Ferenčuhová, Ján Fuska, Samuel Jovankovič, Miroslav Pekník, Pavel Šesták, Ferdinand Vrábel. Nadácia M.R. Štefánika : Ústav politických vied SAV, 2016. 1 CD. ISBN 978-810-972465-0-1

Milan Hodža - štátnik a politik, novinár, publicista a vedecký pracovník : Putovná výstava. Výstavu autorsky pripravili: Vladimír Goněc, Miroslav Pekník, Ferdinand Vrábel. obec Sučany : Ústav politických vied SAV : Nadácia Milana Rastislava Štefánika, 2017

PINTÉR, Tamás – RÓZSAFI, János – STENCINGER, Norbert. Magyar ezredek a doberdó-fennsík védelmében. Második, átdolgozott kiadás. Budapest : Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, 2017, 366 s., ISBN 978-963-12-5396-2. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 3, s. 126-128. ISSN 1335-3314

ŠMÍDA, František. Vzpomínky z vojny 1914 – 1919. Upravil Miroslav Kobza. Olomouc : Václav Lukeš – Poznání,  2014, 190 s., fotografie a skice v texte. ISBN 978-80-87419-41-0. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 180-183. ISSN 1335-3314

PROKŠ, Petr. Vítězové a poražení. Střední Evropa v politických plánech za velké války a na mírové konferenci v Paříži (1914- 1918/1919 – 1920). Praha : Naše vojsko, 2016, 274 s., literatúra, anglické resumé, menný register, fotografi e v texte. ISBN 978-80-206-1610-4. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 1, s. 177-182. ISSN 1335-3314

Česká národná púť do Zborova 27. 6.– 4. 7. 2017. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 3, s. 163-165. ISSN 1335-3314

Projekt „Osobnosti slovenskej politiky”. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 2, s. 114-116. ISSN 1337-8163

Cyklus Osobnosti slovenskej politiky v Univerzitnej knižnici v Bratislave. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 1, s. 95-96. ISSN 1337-8163

Po stopách Milana Rastislava Štefánika a československých dobrovoľníkov v Taliansku. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 195-195. ISSN 1335-3314

Legiovlak opäť na Slovensku. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 193-194. ISSN 1335-3314

Prezentácia výstavy „Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920“ v Humennom. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 2, s. 193-193. ISSN 1335-3314

Podiel Slovákov na politickom usmernení česko-slovenskej zahraničnej akcie v Rusku (1914-1916). In Vojenská história, 2016, roč. 20, č. 2, s. 45-58. ISSN 1335-3314.

Sarjevský atentát a zákulisie medzinárodnej politiky. In Studia Politica Slovaca, 2016, roč. 9, č. 2, s. 74-85. ISSN 1337-8163.

Ivan Markovič a jeho podiel na politickom usmernení čs. zahraničnej akcie v Rusku. In Vstříc naději 1915-2015. Praha : ČsOL, 2016, s. 119-131. ISBN 978-80-87910-13-2.

Maďarsko-slovenský konflikt v maďarskej historiografii a publicistike. In Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa. Bratislava : Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945, 2016, s. 119-126. ISBN 978-83-7490-867-2.

Úloha Vavra Šrobára pri omilostení Jánosa Esterházyho. In O Jánosovi Esterházym v duchu stredoeurópskeho dialógu. - Nitra : Živé podzoborie, 2016, s. 190-201. ISBN 978-80-972053-5-5.

Vzťahy s Masarykom. K 100. výročiu úmrtia S. H. Vajanského. In Literárny týždenník, 26.10.2016, č. 35-36, s. 14. ISSN 1336-2984.

Igor Makarov: Vystrely v Sarajevo. Kto načal boľšuju vojnu? In Vojenská história, ročník 20, 2016, č. 1. s. 132 – 136. (recenzia)

Eduard Kubů – Jiří Šouša. T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci. Praha: Karolinum, 2015. In Vojenská história, 2016, roč. 20, č. 4, s. 189-191. ISSN 1335-3314. (anotácia)

Predstavy Milana Hodžu o federácii v strednej Európe (ilúzie a realita). In GONĚC, Vladimír - PEKNÍK, Miroslav a kol.: Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov. Bratislava : VEDA, 2015, s. 348-357. ISBN 978-80-224-1491-3

Takmer zabudnutá vojna. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2015, roč. 8, č. 1, s. 132-134. ISSN 1337-8163

HRABOVEC, E.: Andrej Hlinka a slovenskí katolíci očami Svätej stolice 1918-1927. Bratislava: LÚČ, Ústav dejín kresťanstva, 2014, 124 s., ISBN 978-80-7114-953-8 . In: Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 2, s.74-81, (recenzia)

VRÁBEL, Ferdinand. ŠRÁMKOVÁ, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? Prešov: Universum, 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9. In: Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 1, s. 117-121, (recenzia)

ORIÁN, Edmund – PANUŠ, Bernard – STEHLÍK, Eduard – ŠTEIDLER, František. Československá legie v Rusku 1914 – 1920. Díl I. Praha: Epoque 1900 – Naše vojsko 2014, 347 s. ISBN 978-80-206-1413-1. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 1, s. 129-133. ISSN 1335-3314, (recenzia)

ARTIZOV, A. N. (a kolektív redaktorov, zostaviteľov a prekladateľov). ČEŠSKO-SLOVACKIJ(ČECHOSLOVACKIJ) VOJENNYJ KORPUS. 1914 – 1917 GG. DOKUMENTY I MATERIALY. Tom 1. Češsko-Slovackije voinskije formirovanija v Rossii. 1914 – 1917 gg. Moskva: Novalis 2013, ISBN 978-590229139-8. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 4, s. 165 - 169. ISSN 1335-3314, (recenzia)

KAPAVIK, Radim – VRBA, Jiří. Průvodce po bojišti 28. Pěšího pluku u Stebníku. Olomouc: Československá obec legionářská a Signum belli, 2014, 39 s., ISBN 978-80-260-7356-7. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 2, s. 187-188. ISSN 1335-3314, (recenzia)

NOVOTNÝ, František. Z Koryčan na konec světa a zpět přdes tři oceány. Vzpomínky československého legionáře. Olomouc: Burian a Tichák, 2015, 215 s., ISBN 978-80-87274-25-5. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 2, s. 188-189. ISSN 1335-3314, (recenzia)

LIPTOV. Vlastivedný zborník, roč., 11. Ružomberok: Liptovské múzeum v Ružomberku b. r. 104 s., ISBN 978-80-971535-1-9. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 2, s. 190-191. ISSN 1335-3314, (recenzia)
FILIP, Jiří. Dějiny Československé obce legionářské. Praha: Československá obec legionářská, 2014, 64 s, ISBN 978-80-87919-03-3. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 2, s. 191-192. ISSN 1335-3314, (recenzia)

Druhý ročník medzinárodnej legionárskej konferencie v Prahe 29. – 30. novembra 2014. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 1, s. 189-190. ISSN 1335-3314, (informácia)

STENGE, Csaba B. Baptism of fire. The first combat experiences of Royal Hungarian Air Force and Slovak Air Force, march 1939. Solihull: Helion and Company, 2013, 128 s., ISBN 978-1-906033-93-4. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 2, s. 193-194. ISSN 1335-3314, (recenzia)

DOBRÝ, Václav. Světová válka. 100 let od největší tragédie v dějinác h lidstva. Začátek světové války v datech a dobových pohlednicích. Plzeň: Slovan 2014, 348 s, ISBN 978-80-260-5895-3. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 1. ISSN 1335-3314, (recenzia).

Mistr Jan Hus a československé legie. In Legionářský směr, 2015, roč. 4, č. 3, s. 24-25
Jedenásty ročník „Dní Milana Hodžu v júni 2015 bol venovaný legionárovi Ivanovi Markovičovi. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 4, s. 181-182. ISSN 1335-3314, (informácia)

SIMKINS, Peter – JUKES, Geoffrey – HICKEY, Michael. PRVNÍ SVĚTOVÁVÁLKA. VÁLKA, KTERÁ MĚLA BÝT POSLEDNÍ.Praha : Nakladatelství Brána, 2015, 352 s.. ISBN 978-80-7243-684-2. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 4, s. 174-175. ISSN 1335-3314, (recenzia)

Výstava o prvej svetovej vojne a československých légiách. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 4, s. 182-183. ISSN 1335-3314, (informácia)

CHARFREITAG, Jiří – ŠPITÁLNÍK,Zdeněk. ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE1914 – 1920. Stejnokroje a výstroj. Praha:Ministerstvo obrany ČR – Vojenský historickýústav Praha, 2014, 94 s., ISB 978-80-7278-642-8. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 4, s. 175-177. ISSN 1335-3314, (recenzia)

Legiovlak sa vydal na cestu po českých a slovenských železničných tratiach. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2015, roč. 19, č. 4, s. 180-181. ISSN 1335-3314,  (informácia)

In memoriam Jaroslav Opat. In Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog, 2015, roč. 45, č. 4, s. 49-50. ISSN 1210-1222

Husitské tradície a legionári. K stému výročiu Prohlášení Českého komitétu. In Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog, 2015, roč. 45, č. 5, s. 46-48. ISSN 1210-1222

Jozef Honza-Dubnický: Zápisky legionára. (Edičná príprava a štúdia.) Banská Bystrica: PRO, 2014.

Sarajevský atentát. Nástupnícky pár a Slovensko. Bratislava: PT Marenčin, 2014.

Zánik miléniových pomníkov na Devíne a Zobore. In Pamiatky a múzeá, 63, 2014, č. 1, s. 14 – 20.

Vojna a politika. Prípadová štúdia na príklade čs. legionárov v Rusku. (Nové ruské pohľady a hodnotenia). In Studia Politica Slovaca 7, 2014, č. 1, s. 66 – 76.

Prvé české a slovenské analýzy „Veľkej vojny“ z rokov 1914 a 1915: Tomáš Garrigue Masaryk a Fedor Ruppledt. In Národopisná revue 24, 2014, č. 4, s. 263 – 271.

Slováci a československé légie. In Historická revue 24, 2013, č. 3, s. 12 – 14.

Pokus M. R. Štefánika o zlepšenie disciplíny v ruských légiách (nariadenie číslo 588, jeho dôsledky a interpretácie). In: FERENČUHOVÁ, B. (Ed.). Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, s. 27 – 46.

Milan Rastislav Štefánik a hlasistické hnutie. In Slovanský přehled 98, 2012, č. 1 – 2, s. 29 – 48.

Prípravy na evakuáciu územia južného Slovenska v októbri 1938. In Vojenská história 16, 2012, č. 1, s. 37 – 54.

Prvá svetová vojna ako fenomén obnovujúcej sa historickej pamäte? In Vojenská história 16, 2012, č. 2, s. 108 – 123.

Príbeh československých légií. In Národopisná revue 21, 2011, č. 3, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, s. 59 – 169.

Oslavy DAI v roku 1937 a snahy o využívanie národnostných menšín v ČSR Nemeckom a Maďarskom na politické ciele. In Studia Politica Slovaca 4,  2011, č. 1, s. 37 – 53.

Náprava „krívd“ z Trianonu? Niekoľko epizód z obsadzovania územia južného Slovenska maďarským vojskom v novembri 1938. In Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945, Bratislava: ÚPN, 2011, s. 24 – 50.

K otázke vplyvu Kossuthových myšlienok na názory T. G. Masaryka a E. Beneša o európskej jednote a vzťahoch medzi Čechmi, Slovákmi a Maďarmi. Na okraj kníh maďarského publicistu 40. Rokov 20. storočia Istvána Borsodyho. In Časopis Matice moravské 129, 2010, č. 2, s. 315 – 339.

Vojenské udalosti v Lučenci na prelome rokov 1918/1919 a neskôr v politickej reflexii Ľudovíta Bazovského. In Vojenská história 14, 2010, č. 1, s. 33 – 51.

Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave. In Vojenská história 14, 2010, č. 4, s. 123 – 135.

Len „suchá ratolesť“? Slovenskí národní buditelia ako vychovávatelia detí v šľachtických rodinách. In Zemianstvo na Slovensku v novoveku. II. – Duchovná a hmotná kultúra. Martin: SNK 2009, s. 243 – 256.

Telegram do Hronova. (Niekoľko epizód zo začleňovania Slovenska do ČSR.). In: T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníne, 2009, s. 154 – 165.

Medzi dvoma ohňami. K protižidovským pogromom na západnom Slovensku v závere roku 1918. In Slovanský přehled 95, 2009, s. 491 – 499.