Komunistická strana Slovenska


 

ÚV KSS

Sekretariát
Predsedníctvo
Plénum


Rôzne


Previerky

Škatuľa – previerky – rôzne 1

 

Okresne konferencie KSS


KV KSS

Západoslovenský
  • Zs KV KSS 1968 – krajská konferencia (máj)
Stredoslovenský
  • Plénum Stredoslovenského KV KSS 1967
  • Plénum Stredoslovenského KV KSS 1968 - marec
  • Plénum Stredoslovenského KV KSS 1968
  • Plénum Stredoslovenského KV KSS 1969
Východoslovenský
  • Plénum Východoslovenského KV KSS 1968

Mimoriadny zjazd KSS 1968


Akčné programy