UPV SAV

Milan Hodža – osobnosť slovenskej politiky


Ústav politických vied SAV
a Slovenská národná knižnica

Vás pozývajú v rámci
„Dňa otvorených dverí SAV“ na podujatie

Milan Hodža – osobnosť slovenskej politiky

prednášky a panelová diskusia


dňa 26. novembra 2015
10.30 – 13.00 h


v konferenčnej sále
Slovenskej národnej knižnice
Námestie J. C. Hronského 1, Martin

PROGRAM PODUJATIA
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom