Ing. Eleonóra PETROVIČOVÁ


Telefón:+421 2 54789724  E-mail:polienap@savba.sk

Životopis:

Výberová publikačná činnosť:

Vznik Československa - medzník na ceste k slovenskej štátnosti. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2018, roč. 65, č. 9, s. 7.

Po stopách československých legionárov. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2018, roč. 65, č. 11, s. 3-4

Ako sa stalo, že sme pretrvali. In Slovenské národné noviny, 2015, roč. 30, č. 51-52, s. 15. ISSN 0862-8823

Pozornosť významným jubileám. In Správy SAV, 2015, roč. 51, č. 4, s. 24. ISSN 0139-6307

Uhrovec - rodisko Alexandra Dubčeka uchováva a rozvíja jeho odkaz. In LALUHA, Ivan et al. Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť. Bratislava : Veda, 2014, s. 167-169. ISBN 978-80-224-1414-2.

Osobnosť, ktorá dokáže spájať : rekapitulácia pri príležitosti 10. ročníka Dní Milana Hodžu. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 5, s. 15. ISSN 0139-6307.

Anton Štefánek v rámci 8. ročníka Dní Milana Hodžu. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2012, roč. 5, č. 2, s. 142-144. ISSN 1337-8163.

Pokračujú v dobrej veci : Dni Milana Hodžu 2012 venované politikovi a žurnalistovi Antonovi Štefánkovi. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2012, roč. 48, č. 8, s. 13-14. ISSN 0139-6307.

Osobnosti slovenskej politiky a Dni Milana Hodžu. In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2012, s. 783-786. ISBN 978-80-224-1210-0.

Návraty k Milanovi Hodžovi po roku 1989. In PEKNÍK, Miroslav et al. Dr. Ivan Dérer - politik, právnik a publicista. 1. vydanie. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2010, s. 641-646. ISBN 978-80-224-1168-4.

Rok prvej Slovenskej národnej rady - pripomenutie si 160. výročia jej vzniku. In Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu. Editor Pekník Miroslav. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008, p. 315-320. ISBN 978-80-224-1062-5.

Štátnik a politik Milan Hodža. In:  Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2009, 1, s. 77-85. ISSN 1337-8163

O činnosti Spoločnosti Alexandra Dubčeka. In: Alexander Dubček politik, štátnik, humanista. Editori Laluha Ivan, Petrovičová Eleonóra, Pekník Miroslav. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2009, s. 399-402. ISBN 978-80-224-1099-1.

Rok prvej Slovenskej národnej rady – pripomenutie si 160. výročia jej vzniku. In: Pekník Miroslav a kol.: Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu. ÚPV SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2008, druhé rozšírené vydanie, s. 315 – 320. ISBN 978-80-224-1062-5.

The Milan Hodža Days Project in Martin. In: PEKNÍK Miroslav (ed.):  Milan Hodža statesman and politician. VEDA, Publisher of SAS: Bratislava 2007, s. 393-399 . ISBN 978-80-224-0961-2.

Information about the Conference „Milan Hodža and the Integration of Central Europe.“ In: PEKNÍK, MIROSLAV (ed.): Milan Hodža a integrácia strednej Európy. Bratislava, VEDA – vydavateľstvo SAV 2006, s. 199-205.