Mgr. Petra KASANOVÁ


Telefón:  E-mail:pkasanova@gmail.com

Životopis:

Narodená 1990

2008 – 2011 Bakalárske štúdium, Politológia, KPEŠ FF UKF
2011 – Bc.
2011 – 2013 Magisterské štúdium, Politológia KPEŠ FF UKF
2013 – Mgr.
2015 – interná doktorandka Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

Vstup Slovenskej republiky na medzinárodnú scénu. In Zborník abstraktov Kam kráčaš, demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 19. (abstrakt príspevku na domácej konferencii)

KASANOVÁ, P. Analýza idiolektu Vladimira Putina. In RAPČANOVÁ, S. (ed.): In Výzvy a trendy politických vied. Zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Nitra: KPEŠ FF UKF, 2015. s. 49-63. ISBN 978-80-558-0946-5.

KOČNEROVÁ, M. – KASANOVÁ, P. Analysis of the Idiolect of U.S. Presidents. The Language of George W. Bush and comparison with his successor, Barack Obama. In The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Praha: Charles University, 2013. Vol. VII. s. 61-76. ISBN 978-80-87404-48-5.