UPV SAV

Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)


Univerzitná knižnica v Bratislave
Nadácia M. R. Štefánika
Ústav politických vied SAV


Vás srdečne pozývajú
na vernisáž výstavy

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)


ktorá sa uskutoční

dňa 10. februára 2016 o 16.00 h
v Univerzitnej knižnici, Ventúrska 11, Bratislava

POZVÁNKA na vernisáž
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom