UPV SAV

Dni Milana Hodžu 21. - 30. jún 2016


XII. ročník

Celkový program


ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, MARTIN
KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ KOŠICE
KATEDRA POLITOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ FF UKF NITRA


Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ

politik, legionár a spisovateľ

Martin 23. – 24. júna 2016
Centrum kresťanského vzdelávania
ulica M. R. Štefánika 17
Aula Biblickej školy

Program konferencie

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom