UPV SAV

Akreditácia 2016


Dokumenty sú vo formáte .pdf. Na ich správne zobrazenie potrebujete program Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete zo stránky www.adobe.com.

Dotazník - Súhrn hlavných aktivít Ústavu politických vied SAV / Questionnaire - Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences (1. 1. 2012 - 31. 12. 2016) - anglická verzia / English version
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom