UPV SAV

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť


Autor:PEKNÍK Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV
Rok vydania:2016
Počet strán:566


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1513-2 (súbor)
ISBN 978-80-224-1516-3 (II. časť)

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom