UPV SAV

Dni Milana Hodžu 20. - 30. jún 2017XIII. ročník

Celkový program


ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
CENTRUM KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA, MARTIN
KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ KOŠICE
KATEDRA POLITOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ FF UKF NITRA


Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Samuel Zoch politik, verejný a cirkevný činiteľ


Martin 22. – 23. júna 2017
Centrum kresťanského vzdelávania
ulica M. R. Štefánika 17
Aula Biblickej školy

PROGRAM KONFERENCIE

 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom