UPV SAV

REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO


Ústav politických vied SAV,
Štátny archív v Bratislave,
Štátny pedagogický ústav,
Múzeum Slovenského národného povstania,
Kysucké múzeum v Čadci,
Žilinský samosprávny kraj,
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach,
Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvo kultúry SR

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov

REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO

Od monarchie k vlastnému štátu
Ilúzie verzus realita

Pálffyho palác,
Zámocká ulica č. 47, Bratislava
17. – 19. apríla 2018

PROGRAM KONFERENCIE
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom