UPV SAV

Prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.


Telefón:+421 2 54789724  E-mail:lysy@fedu.uniba.sk

Životopis:

Výberová publikačná činnosť:

Revolúcia bez štebotu. In DINUŠ, Peter et al. Október 1917 a súčasnosť : majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede. - Bratislava : Veda, 2018, s. 155-172. ISBN 978-80-224-1688-7
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom