UPV SAV

Mgr. Mátyás SZURI


Telefón:+421 2 54789724  E-mail:matyas.szuri@savba.sk

Životopis:
Narodený – 1991

2013 – 2018 – Filozofická fakulta UKF Nitra
2018 – Mgr.
2018 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:


Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy - informácia o konaní vedeckej konferencie. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s.105-106. ISSN 1337-8163.
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom